Cel

  Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza, działająca przy ulicy Kąpielowej 41 w Krakowie od 16 sierpnia 2005 roku, prowadzona jest przez Krakowskie Stowarzyszenie Na Recz Młodzieży "Nowa Droga"

   Stowarzyszenie tworzą:

  • wychowawcy
  • psycholodzy
  • pedagodzy
  • terapeuci
  • inne osoby zaprzyjaźnione z placówką i jej podopiecznymi, którym nie jest obca idea pracy z młodzieżą.

   

  Celem Stowarzyszenia jest:

  • przeciwdziałanie patologiom rodzinnym,
  • opracowywanie i wdrażanie programów pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie,
  • działalność diagnostyczno – terapeutyczna,
  • praca z rodzinami wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • współpraca ze środowiskiem lokalnym i zewnętrznym,
  • promowanie zdrowego stylu życia,
  • wspomaganie procesu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i inne.