Kontakt

  Siedziba Krakowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży „Nowa Droga”
  Os. Szkolne 27
  31-977 Kraków
  +12 644 51 70

  Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu socjalizacyjnego
  Ul. Kąpielowa 41
  30-698 Kraków
  +12 654 71 92

  Mieszkanie chronione
  Ul. Kobierzyńska
  31-977 Kraków
  +12 654 71 92