Kontakt

Siedziba Krakowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży „Nowa Droga”
Os. Szkolne 27
31-977 Kraków
+12 644 51 70

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu socjalizacyjnego
Ul. Kąpielowa 41
30-698 Kraków
+12 654 71 92

Mieszkanie chronione
Ul. Kobierzyńska
31-977 Kraków
+12 654 71 92