Przekaż 1%

  WIZYTÓWKA

  Jak przekazać 1% podatku ?

  Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym.

  Jeżeli uważają Państwo, że nasza działalność zasługuje na wsparcie finansowe z Państwa strony, prosimy na rocznym zeznaniu podatkowym, po wyliczeniu wysokości podatku należnego za 2015 rok umieścić dane naszego Stowarzyszenia

  Krakowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży"Nowa Droga" 

  KRS 0000169182

  (dane te zostały umieszczone na liście organizacji pożytku publicznego publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości).
  Wpisać należy także kwotę, którą chcą Państwo przekazać. Nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy. 
  Podatnicy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.